Yag-laser Iridotomie

U mag zelf niet met de wagen rijden. Breng daarom een chauffeur mee. Wachttijd ongeveer één uur

YAG-LASER IRIDOTOMIE : het maken van een gaatje in de iris met de Yag-laser.

WAAROM EEN GAATJE IN DE IRIS ?

Omdat het oog een holle bol is (zoals een voetbal), is het noodzakelijk dat er in deze bol een bepaalde druk bestaat (de bol zou anders dichtklappen).  Het op druk houden van de oogbol gebeurt dmv vocht dat geproduceerd wordt door een kliertje in het oog.  Om geen overdruk te krijgen moet het overtollige vocht natuurlijk ook worden afgevoerd.  De bloedvaatjes in het oog worden anders toegeknepen en dit veroorzaakt dan weer onherstelbare schade aan het netvlies en de oogzenuw.  De afvoer van het overtollige vocht gebeurt in de voorkamer.  Deze bevindt zich tussen het hoornvlies en de iris.  Echter wanneer de voorkamer te nauw is, kan de afvoer plots volledig afsluiten.  Het kan dan een oplossing zijn om met de laser een gaatje te maken in de iris.  Zo wordt er een verbinding gemaakt met de achterste oogkamer en wordt de voorkamer automatisch breder.

Werkwijze:

Als U toekomt in de praktijk wordt eerst de oogdruk gemeten en daarna zal men U een pupilvernauwend druppeltje toedienen. Dit moet 20 tot 30 minuten inwerken.  Tenslotte wordt uw oog verdoofd met een druppeltje. Zo voelt U niet dat de arts een lens op uw oog zet om het beeld te vergroten en om het oog te immobiliseren.  Met felle lichtimpulsen gaat de laser kleine gaatjes maken in de iris.  Dit gebeurt totaal pijnloos! U ervaart hoogstens enkele schokjes.  De behandeling duurt een vijftal minuten. Het is belangrijk dat u gedurende de behandeling goed stil blijft zitten.  Daarom wordt Uw hoofd door de oogarts-assistente vastgehouden.

Na de behandeling zult U nog een beetje verblind zijn en nog enkele uren wazig zien ten gevolge van het pupilvernauwende druppeltje.

Nazorg:

Het oog wordt daags na de behandeling gecontroleerd op een evt. ontstekingsreactie of een drukstijging…. Uw oogarts zal u vragen gedurende 2 weken 3 à 4 maal per dag een ontstekingswerend druppeltje toe te dienen . Soms is ook een drukdalende behandeling nodig.

Waarop moet U letten?

Deze laserbehandeling ontsnapt niet aan de algemene regel dat er geen chirurgische ingreep bestaat zonder een risico op soms ernstige complicaties of verwikkelingen. Gelukkig zijn deze eerder zeldzaam.

Indien U pijn of een duidelijke zichtsvermindering opmerkt, wanneer U grote zwarte “vlekken” ziet of wanneer u last heeft van “lichtflitsen”, is het belangrijk contact op te nemen met uw oogarts en bij afwezigheid met de spoedgevallendienst van het ziekenhuis (telnr.:011/699.333).   U wacht niet tot de volgende controle-afspraak.  Bovenstaande klachten zouden namelijk kunnen duiden op een netvliesprobleem.

Honorarium.

Het honorarium voor een Yag-laser iridotomie wordt door het ziekenfonds grotendeels terugbetaald.

print Print

  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa