Normaal verloop van herstel na de ingreep

Na de ingreep wordt oogzalf en een beschermende schelp aangebracht welke de volgende dag al kan verwijderd worden.  Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog.  Tegen deze verwachting in, ervaart de patiënt in de meeste gevallen geen noemenswaardige pijn na de operatie.  De eerste week dient er wel 's nachts een schelpje gedragen te worden om het geopereerde oog te beschermen.  Als nabehandeling volstaan oogdruppels gedurende een maand. Deze druppels worden over verloop van enkele weken en op advies van uw oogarts afgebouwd.

In het begin is voor buiten een gewone zonnebril vaak aan te raden voor zolang het oog gevoelig is aan zonlicht.  HET IS NORMAAL dat u tijdens de eerste weken wat last heeft van zonlicht, dat het oog wat rood is en jeukt, en dat U soms een licht schurend gevoel heeft.

Dankzij de moderne operatietechnieken, zien de meeste patiënten de dag na de ingreep reeds beter dan voordien. Soms is het zicht de eerste dag na de ingreep nog niet goed door een te grote hoeveelheid traanvocht in het oog, of oogzalf in het oog , of ten gevolge van een gezwollen hoornvlies.
De dag na de ingreep mag U reeds uw dagelijkse bezigheden hervatten zoals TV-kijken, lezen, wandelen, huishoudelijk werk verrichten,...

Na enkele dagen is het zicht reeds flink gerecupereerd. Mogelijk moet er een bril gedragen worden of moet de bestaande brilcorrectie aangepast worden. Zodra het zicht gestabiliseerd is, wordt een brilglas voorgeschreven om het zicht voor ver te optimaliseren.  Ook de leesbril zal aangepast worden.   Deze aanpassing gebeurt meestal rond 4 weken na de ingreep.   Tijdens deze herstelperiode kan de patiënt een normaal leven leiden (lezen, bureelwerk, televisiekijken, enz.) met enkele uitzonderingen:

 

 • Het oog moet beschermd worden tegen infecties tijdens de heling van de insnede d.m.v. oogdruppels en het nemen van hygiënische maatregelen.
 • Het besturen van een voertuig wordt pas toegelaten na voldoende herstel van de gezichtsscherpte en met toestemming van de oogarts.
 • Het opheffen van zware voorwerpen en het omgaan met gevaarlijke instrumenten moet vermeden worden 14 dagen na de ingreep.
 • Vanzelfsprekend moet men vermijden in de ogen te wrijven en een slag op het geopereerde oog te krijgen.

 

Het kan gebeuren dat het inplanten van de intra-oculaire lens tijdens de ingreep onmogelijk blijkt te zijn of niet aangewezen is om redenen die aan het licht komen tijdens de ingreep.  De chirurg kan dan besluiten de inplanting niet te verrichten.  De inplanting gebeurt dan tijdens een tweede ingreep.  In enkele gevallen moet de insnede in het oog breder gemaakt worden tijdens de ingreep, met een trager herstel als gevolg.

print Print

 • Dr. LF. Liesenborghs
 • Sint-Jansstraat 4
 • Residentie Park Leopold
 • 3800 Sint-Truiden
 • T. 011 69 42 70
 • F. 011 69 42 60
 • Stuur mij een e-mail
 •  
 • site by webdesign yappa